Вітаю Вас, Гість

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.

 1. Чирков Олександр Миколайович - директор школи, вчитель математики
 2. Завдов'єва Галина Анатоліївна- вчитель хімії.
 3. Богданова Галина Вікторівна- вчитель біології, географії , економіки та екології.
 4. Горбаньов Олександр Володимировичвчитель фізики., труд. навчання, астрономії. 
 5. Мосьпан Олена Анатоліївна керівник методичного об'єднання,  вчитель інформатики, математики

Звіт про роботу за 2014-2015

Особливості вивчення природничо - математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Мета і завдання методичного об'єднання   на 2015—2016 навчальний рік

Проблемна тема, над якою працює школа:

«Формування ключових компетентностей та підвищення мотивації учнів до навчання через впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес».

Проблемна тема методичного об'єднання:

«Формування ключових компетентностей та підвищення мотивації учнів до навчання на уроках природничо-математичного циклу через впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес».

Мета методоб’єднанння вчителів :

 • прагнути досконало володіти наукою, майстерністю та мистецтвом, щоб добре керувати навчально-виховним процесом
 • забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;
 • підвищення наукового рівня вчителя: підготовка вчителя до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання;
 • впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;
 • вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними і досконалими методами і засобами навчання;
 • постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.
 •  

Завдання на 2015-2016 навчальний рік.

Основні завдання, які стоять перед   вчителями природничо-математичного циклу у 2015-2016 навчальному році:

 • Підвести підсумки роботи над проблемною темою методичного об’єднання  та над проблемними темами вчителів. Висвітлити результати роботи у фахових виданнях, мережі Інтернет, створити або оновити власні сторінки, блоги, сайти.
 • Якісно реалізовувати вимоги  державних програм з предметів. Систематично інформувати про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;
 • Впроваджувати компетентнісно – зорієнтований підхід до навчання та виховання.
 • Пошук шляхів, засобів, можливостей скорочення витрат навчального часу та навантаження на учнів. Дотримання санітарно-гігієнічних норм.
 • Оптимально використовувати ППД вчителів школи, міста , області, України.  Упроваджувати досягнення етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в своїй діяльності зразків національної культури і традицій.
 •  Зміцнювати матеріально – технічну та навчально-методичну базу  кабінетів.
 • Розширити сфери творчої співпраці з науковими установами з метою сприяння творчій та науково – дослідницькій діяльності учнів та вчителів.

Тематика засідань.

 

Засідання № 1(вересень)

 1. Аналіз роботи за 2014-2015 навчальний рік та планування на 2014-2015 навчальний рік.

Кущ  С.М.,  голова МР

 1. Обговорення методичних рекомендацій надрукованих  у додатку  до листа МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Кущ  С.М.,  голова МР

 

 1. Корекція та затвердження  матеріалів календарно – тематичних планів вчителів природничо-математичного циклу. Обговорення вимог до оформлення перевірки та кількості  зошитів.

Члени  м/о

 1. Порядок проведення та оформлення інструктажів з БЖД на уроках  природ- ничо - математичного циклу .

Чирков О.М., директор школи,
 вчитель математики

Робота між засіданнями:

 • Підготовка учнів до участі в шкільних олімпіадах,  конкурсах.
 • Систематизація  матеріалів з теми « Впровадження інноваційних технологій на уроках природничо-математичного циклу  як засіб підвищення мотивації до навчання та розвитку особистості» з  предметів природничо-математичного циклу
 • Організація роботи з молодим учителем  

Засідання № 2 (4 листопада)

                             

1.      Про стан роботи зі здібними та обдарованими учнями.  Результати  І  шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Кущ  С.М.,  голова МР

 

2.     Презентація матеріалів 6 інтернет-марафону від видавництва "Основа", що проходив 26-28 жовтня. Розгляд питань:

 • "Професія майбутнього вчитель",
 • нові вектори у методичній  роботі,
 • про необхідність узагальнення власного  досвіду .

Мосьпан О.А., керівник м/о

3.     Практичне заняття під керівництвом вчителя інформатики Мосьпан О.А. «Створення власного облікового запису на сайті школи. Додавання матеріалів на сайт».

Присутні члени м/о, бібліотекар